BMI to skrót od angielskiego Body Mass Index – dzięki temu współczynnikowi możemy ustalić, czy pomiędzy naszą wagą a wzrostem są wyrażone właściwe relacje. Daje to pewną świadomość na temat zagrożenia nadmierną wagą lub zbyt niską masą ciała. Należałoby niemniej pamiętać, że poprzez wyliczenie tego współczynnika nie poznamy zawartości tkanki tłuszczowej w organizmie, co może dawać nieprawdziwy obraz odpowiedniej masy ciała. Nawet gdy współczynnik ciężaru ciała do wzrostu podniesionego do kwadratu sytuuje się na poziomie normy, zawartość tłuszczu w masie ciała może być nazbyt duża. Wyznacznik ten jest więc użyteczny jako instrument do szybkiego, orientacyjnego sprawdzenia, czy nasza waga jest prawidłowa.
Oblicz BMI – wzór jest nieskomplikowany i polega na podzieleniu własnej wagi przez wzrost wyrażony w metrach do kwadratu. Osiągnięty rezultat należy obejrzeć w zestawieniu – wynik pomiędzy 18, 5 a 25, 0 oznacza wagę prawidłową oraz brak zagrożenia otyłością lub niedowagą. Natomiast rezultat powyżej 30, 0 to poważne ostrzeżenie – oznacza I stopień otyłości, co może skutkować poważnymi problemami natury zdrowotnej. Przy takim współczynniku warto bez zbędnej zwłoki udać się do dyplomowanego znawcy żywienia w celu ustalenia sposobu odżywiania i planu odchudzania.